TCS

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HNX)

Thay đổi nhân sự: TCS - Ông Mai Huy Giáp thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT

CTCP Than Cao Sơn công bố thay đổi nhân sự công ty.

Ông  Mai Huy Giáp, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc công ty, thôi giữ chức vụ Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ Phần Than Cao   Sơn – Vinacomin từ ngày 19 tháng 03 năm 2013.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.698,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX5,5 0,0 (0,0%) 4,22,3
HNX6,7 -0,1 (-1,5%) 3,73,5
HNX5,4 -0,1 (-1,8%) 5,22,5
HNX6,5 +0,1 (1,6%) 15,10,9
HNX5,7 -0,2 (-3,4%) 4,42,7
HNX8,2 +0,2 (2,5%) 3,82,9
HNX6,2 +0,1 (1,6%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược