TCS

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HNX)

Kết quả kinh doanh: TCS - Quý 4 lãi gần 11,4 tỷ, giảm 93% so với cùng kỳ

Nguyên nhân do quý 4/2012 lỗ khác lên tới gần 31 tỷ đồng đã khiến LNST chỉ còn 11,37 tỷ đồng giảm 93% so với quý IV năm 2011 tương ứng EPS chỉ đạt 758,14 đ/CP thua xa mức 11.000 đ/CP cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Than Cao Sơn – TKV (mã CK: TCS) công bố báo cáo tài chính quý IV/2012 và lũy kế cả năm 2012.

Theo đó, riêng quý IV/2012 doanh thu thuần đạt 800,3 tỷ đồng giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 132,5 tỷ đồng giảm 18% so với quý IV/2011.

Trong kỳ, các khoản chi phí đã được doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể, chi phí tài chính giảm 34%, chi phí bán hàng giảm 37%, chi phí QLDN giảm 70% nhưng lãi gộp ở mức thấp nên lợi nhuận thuần chỉ đạt 46,8 tỷ đồng giảm mạnh so với mức 158,3 tỷ đồng đạt được trong quý IV/2011.

Tuy nhiên lỗ khác lên tới gần 31 tỷ đồng đã khiến LNST chỉ còn 11,37 tỷ đồng giảm 93% so với quý IV năm 2011 tương ứng EPS chỉ đạt 758,14 đ/CP thua xa mức 11.000 đ/CP cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của TCS:

- Quý IV năm 2011, Công ty bóc thêm 2,5 triệu m3 đất đá. Khoản chi phí này được Tập đoàn Vinacomin thanh toán tương đương 145,8 tỷ đồng và được thanh toán vào quý IV năm 2011.

- Quý IV năm 2012, do giá than giảm, Công ty phải giảm sản lượng đất bóc, than khai thác nên lợi nhuận quý IV năm 2012 chỉ đạt 11,3 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 3.390 tỷ đồng giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ, LNST đạt 95,3 tỷ đồng tăng 18,4% so với năm 2011 tương ứng EPS năm 2012 đạt 6.353 đ/CP.

Chỉ tiêu

Quý IV/2012

Quý IV/2011

% thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

% thay đổi

Doanh thu thuần

800,3

1420

-44%

3390,7

3604,5

-5,9%

Giá vốn hàng bán

667,7

1121,8

-40%

2897,3

3115

-7,0%

Tỷ trọng giá vốn hàng bán/DT thuần

83%

79%

 

85%

86%

 

Lợi nhuận gộp

132,5

298,26

-18%

493,3

489,5

0,8%

Doanh thu tài chính

0,231

0,28

-45%

1,17

3,14

-62,7%

Chi phí tài chính

23,44

42,38

-34%

105,7

136,12

-22,3%

Chi phí bán hàng

17,6

26,6

-37%

80,2

98,8

-18,8%

Chi phí QLDN

44,9

71,2

-70%

166,7

184,7

-9,7%

Lợi nhuận thuần

46,8

158,3

-388%

141,8

72,9

94,5%

Lợi nhuận khác

-30,98

10,76

 

-25,8

16,77

 

LNTT

15,84

169,05

-93%

115,97

89,67

29,3%

LNST

11,37

165

-93%

95,3

80,5

18,4%

EPS (đồng/CP)

758,14

11.000

 

6.353

7.421,67

 


Theo - CafeFCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.698,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX5,5 0,0 (0,0%) 4,22,3
HNX6,7 -0,1 (-1,5%) 3,73,5
HNX5,4 -0,1 (-1,8%) 5,22,5
HNX6,5 +0,1 (1,6%) 15,10,9
HNX5,7 -0,2 (-3,4%) 4,42,7
HNX8,2 +0,2 (2,5%) 3,82,9
HNX6,2 +0,1 (1,6%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược