TCS

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HNX)

Công bố thông tin: TCS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2013: 29/03/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCS của CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2013

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2013

Lý do và mục đích:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

Thời gian họp: 29/03/2013

Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.698,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -6,3 (-100,0%) 3,03,6
HNX4,7 +0,1 (2,2%) 4,22,3
HNX6,9 0,0 (0,0%) 3,73,5
HNX5,4 0,0 (0,0%) 5,22,5
HNX5,1 -0,1 (-1,9%) 15,10,9
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) 4,42,7
HNX7,0 +0,2 (2,9%) 3,82,9
HNX5,5 +0,1 (1,9%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược