TCS

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HNX)

Kết quả kinh doanh: TCS lãi 60,2 tỷ đồng sau 9 tháng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TCS lãi 60,2 tỷ đồng, một kết quả khả quan so với con số lỗ 84,5 tỷ đồng của 9 tháng 2011.

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (TCS) thông báo kết công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Hoạt động kinh doanh trong kỳ của TCS phụ thuộc mảng kinh doanh chính với 726 tỷ đồng doanh thu, doanh thu tài chính không đáng kể khi chỉ đóng góp 121 triệu.

Tuy nhiên, các khoản chi phí trong quý quá lớn dẫn đến khoản lỗ thuần 5,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước khoản mục này âm tới 135,7 tỷ đồng.

Trong quý 3, TCS có thêm 12,3 tỷ đồng thu nhập khác và 1,6 tỷ đồng lợi nhuận khác giảm mức lỗ sau thuế xuống 4,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TCS lãi 60,2 tỷ đồng, một kết quả khả quan so với con số lỗ 84,5 tỷ đồng của 9 tháng 2011.

BCTC chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.698,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX5,5 0,0 (0,0%) 4,22,3
HNX6,7 -0,1 (-1,5%) 3,73,5
HNX5,4 -0,1 (-1,8%) 5,22,5
HNX6,5 +0,1 (1,6%) 15,10,9
HNX5,7 -0,2 (-3,4%) 4,42,7
HNX8,2 +0,2 (2,5%) 3,82,9
HNX6,2 +0,1 (1,6%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược