TCS

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HNX)

TCS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2011 giảm

Nguyên nhân là do chi phí tăng cao.

CTCP Than Cao Sơn-Vinacomin (TCS) giải trình về  chênh lệch  lợi nhuận sau thuế ( LNST) năm 2011 giữa BCTC  kiểm toán năm 2011 và  BCTC quý  IV năm 2011 Công ty tự lập:

Chi tiết xem file đính kèm
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.698,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX5,5 0,0 (0,0%) 4,22,3
HNX6,7 -0,1 (-1,5%) 3,73,5
HNX5,4 -0,1 (-1,8%) 5,22,5
HNX6,5 +0,1 (1,6%) 15,10,9
HNX5,7 -0,2 (-3,4%) 4,42,7
HNX8,2 +0,2 (2,5%) 3,82,9
HNX6,2 +0,1 (1,6%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược