TCS

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HNX)

TCS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2012

CTCP Than Cao Sơn-Vinacomin (TCS) báo cáo quản trị công ty bán niên 2012.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.698,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -6,3 (-100,0%) 3,03,6
HNX4,7 +0,1 (2,2%) 4,22,3
HNX6,8 -0,1 (-1,4%) 3,73,5
HNX5,4 0,0 (0,0%) 5,22,5
HNX5,1 -0,1 (-1,9%) 15,10,9
HNX5,2 -0,1 (-1,9%) 4,42,7
HNX6,7 -0,1 (-1,5%) 3,82,9
HNX5,3 -0,1 (-1,9%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược