TCS

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HNX)

KQKD quý I/2012 các DN "họ" Vinacomin

5 công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đang niêm yết trên HNX vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2012.

Cụ thể, CTCP Than Cao Sơn - TKV (TCS) đạt 1.016,85 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 51,78% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 39,02 tỷ đồng, bằng 94,14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ CTCP Than Đèo Nai - TKV (TDN ) đạt 885,79 tỷ đồng, tăng 9,05% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 24,62% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 28,32 tỷ đồng, bằng 70% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 30,54% kế hoạch năm.

CTCP Than Hà Tu – TKV (THT) đạt doanh thu 417,86 tỷ đồng, bằng 88,71% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 21,7% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 11,44 tỷ đồng, bằng 95,81% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 20,8% kế hoạch năm.

CTCP Than Cọc Sáu – TKV (TC6) đạt 990,42 tỷ đồng doanh thu, bằng 96,2% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 21,75% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 31,64 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 25% kế hoạch năm.

CTCP Than Vàng Danh - TKV (TVD ) đạt 663,77 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 74,95% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 16,27 tỷ đồng, giảm 86,56% so với cùng kỳ năm ngoái.

T.Thanh


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.698,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX5,5 0,0 (0,0%) 4,22,3
HNX6,7 -0,1 (-1,5%) 3,73,5
HNX5,4 -0,1 (-1,8%) 5,22,5
HNX6,5 +0,1 (1,6%) 15,10,9
HNX5,7 -0,2 (-3,4%) 4,42,7
HNX8,2 +0,2 (2,5%) 3,82,9
HNX6,2 +0,1 (1,6%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược