TCS

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HNX)

TCS: 18/4 GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt 15%

CTCP Than Cao Sơn – Vinacomin (TCS) thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%.

1.     Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2012

 

2.     Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2012

 

3.     Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền  năm 2011:

 

-         Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)

 

-         Thời gian thực hiện: 09/05/2012

 

-         Địa điểm thực hiện:

 

+         Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin từ ngày 09/05/2012 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận tiền.

 

+         Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.698,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX5,5 0,0 (0,0%) 4,22,3
HNX6,7 -0,1 (-1,5%) 3,73,5
HNX5,4 -0,1 (-1,8%) 5,22,5
HNX6,5 +0,1 (1,6%) 15,10,9
HNX5,7 -0,2 (-3,4%) 4,42,7
HNX8,2 +0,2 (2,5%) 3,82,9
HNX6,2 +0,1 (1,6%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược