TCS

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HNX)

TCS: Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS và Kế toán trưởng

CTCP Than Cao Sơn – Vinacomin (TCS) công bố thông tin thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Kế toán trưởng.

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012- 2017

 

Ông Nguyễn Xuân Lập giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty. Thời hạn: 5 năm kể từ ngày 24/3/2012

 

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm:

 

- Ông Nguyễn Xuân Lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.

 

- Ông Phạm Văn Long, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 

- Ông Mai Huy Giáp, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc công ty.

 

- Ông Phạm Hồng Lương, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng uỷ công ty .

 

- Ông Nghiêm Chí Minh, Uỷ viên Hội đồng quản trị

 

2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012- 2017:

 

- Ông Đào Xuân Nam, Phó ban II, Tập đoàn Vinacomin, Trưởng ban kiểm soát .

 

- Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Phó phòng Kế hoạch và giá thành sản phẩm công ty, Uỷ viên

 

- Ông Nguyễn Duy Tiến, Phó phòng Kế hoạch và giá thành sản phẩm công ty, Uỷ viên

 

- Ông Nguyễn Xuân Lập giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty. Thời hạn: 5 năm kể từ ngày 24/3/2012

 

3. Kế toán Trưởng công ty:

 

Bổ nhiệm ông Vũ Văn Tuân giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty. Thời hạn: 5 năm kể từ ngày 24/3/2012 cho đến thời điểm ông Vũ Văn Tuân nghỉ chế độ.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.698,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX5,5 0,0 (0,0%) 4,22,3
HNX6,7 -0,1 (-1,5%) 3,73,5
HNX5,4 -0,1 (-1,8%) 5,22,5
HNX6,5 +0,1 (1,6%) 15,10,9
HNX5,7 -0,2 (-3,4%) 4,42,7
HNX8,2 +0,2 (2,5%) 3,82,9
HNX6,2 +0,1 (1,6%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược