TCS

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HNX)

TCS: Asia Value Invesment Limited không còn là cổ đông lớn

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo, Asia Value Invesment Limited không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (TCS).

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Asia Value Invesment Limited

 

Mã chứng khoán: TCS

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 920.200 CP (tỷ lệ 6,13%)

 

Số lượng cổ phiếu đã bán: 180.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 740.200 CP (tỷ lệ 4,93%)

 

Ngày không còn là cổ đông lớn: 15/03/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.698,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 3,03,6
HNX5,5 0,0 (0,0%) 4,22,3
HNX6,7 -0,1 (-1,5%) 3,73,5
HNX5,4 -0,1 (-1,8%) 5,22,5
HNX6,5 +0,1 (1,6%) 15,10,9
HNX5,7 -0,2 (-3,4%) 4,42,7
HNX8,2 +0,2 (2,5%) 3,82,9
HNX6,2 +0,1 (1,6%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược