TCS

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HNX)

TCS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Ngày 22/02/2012, ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (TCS).

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/02/2012

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

Thời gian họp: 24/03/2012

Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.698,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 7,90,6
HNX0,0 -6,3 (-100,0%) 3,03,6
HNX4,7 +0,1 (2,2%) 4,22,3
HNX6,9 0,0 (0,0%) 3,73,5
HNX5,4 0,0 (0,0%) 5,22,5
HNX5,1 -0,1 (-1,9%) 15,10,9
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) 4,42,7
HNX7,0 +0,2 (2,9%) 3,82,9
HNX5,5 +0,1 (1,9%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược