SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HSX)

Kết quả kinh doanh: SZL báo lãi 21,77 tỷ đồng trong quý IV

Lũy kế cả năm 2012 công ty lãi ròng 45,68 tỷ đồng, giảm 25,45% so với 2011.

Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2012 với 34,43 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 40,3% so với cùng kỳ và lãi gộp cũng có mức giảm xấp xỉ 30% khi đạt 19,2 tỷ đồng.

Giảm trừ các khoản chi phí hoạt động, quý IV/2012 Công ty lãi ròng 21,77 tỷ đồng, giảm 14,3% so với cùng kỳ 2011 và lũy kế cả năm lãi 45,68 tỷ đồng, giảm 25,45% so với 2011.

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV/2012
 


Theo - StoxPlusKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 76,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 57,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,6 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,0 +0,2 (0,8%) 1,97,2
HSX12,2 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX566.231,1 +566.227,8 (17.263.042,4%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (333.763,4%) 0,232,7
HNX16,3 +0,1 (0,6%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.299,0 (634.575,4%) 3,44,9
HSX336.199,8 +336.183,7 (2.088.097,8%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược