SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HSX)

Kết quả kinh doanh: SZL - lãi quý III giảm 31% so với cùng kỳ

CTCP Sonadezi Long Thành (SZL) công bố BCTC quý 3/2012 với doanh thu thuần tăng 25% so cùng kỳ, đạt 34,7 tỷ đồng, lãi ròng 7,2 tỷ, giảm 31%.

Quý III, doanh thu thuần của công ty tăng 25%, nhưng giá vốn tăng mạnh hơn 43% cho nên lợi nhuận gộp giảm 25% còn 5,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng giảm 8% so cùng kỳ, đạt 10 tỷ đồng, chi phí quản lý giảm 19%. Tổng kết lại, SZL lãi ròng 7,2 tỷ đồng, giảm 31% so cùng kỳ trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 31%, lãi ròng giảm 33% so cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 23,9 tỷ đồng. 


Theo - HOSE/VietstockKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 76,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 57,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX24,7 +2,1 (9,3%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,0 (-100,0%) 1,97,2
HSX14,9 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX230.031,4 +230.028,2 (7.279.374,4%) 0,311,7
HSX291.962,9 +291.959,9 (9.635.639,6%) 0,232,7
HNX23,8 -0,9 (-3,6%) 2,43,5
HNX13,2 -0,1 (-0,8%) 10,01,1
HSX35.390,1 +35.324,7 (54.013,3%) 3,44,9
HSX778.567,8 +778.553,3 (5.369.333,3%) 0,348,0
HNX0,0 -10,2 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược