SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HSX)

Kết quả kinh doanh: SZL - lãi quý III giảm 31% so với cùng kỳ

CTCP Sonadezi Long Thành (SZL) công bố BCTC quý 3/2012 với doanh thu thuần tăng 25% so cùng kỳ, đạt 34,7 tỷ đồng, lãi ròng 7,2 tỷ, giảm 31%.

Quý III, doanh thu thuần của công ty tăng 25%, nhưng giá vốn tăng mạnh hơn 43% cho nên lợi nhuận gộp giảm 25% còn 5,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng giảm 8% so cùng kỳ, đạt 10 tỷ đồng, chi phí quản lý giảm 19%. Tổng kết lại, SZL lãi ròng 7,2 tỷ đồng, giảm 31% so cùng kỳ trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 31%, lãi ròng giảm 33% so cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 23,9 tỷ đồng. 


Theo - HOSE/VietstockKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 76,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 57,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX18,0 -0,4 (-2,2%) -4,5-0,7
UPCOM24,5 0,0 (0,0%) 1,97,2
HSX336.199,8 +336.188,2 (2.885.735,2%) 2,04,3
HSX628.162,6 +628.159,4 (19.691.517,2%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (327.580,7%) 0,232,7
HNX29,5 -0,5 (-1,7%) 2,43,5
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 10,01,1
HSX35.390,2 +35.321,9 (51.715,8%) 3,44,9
HSX645.857,4 +645.843,2 (4.532.232,8%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược