SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HSX)

Kết quả kinh doanh: SZL - lãi quý III giảm 31% so với cùng kỳ

CTCP Sonadezi Long Thành (SZL) công bố BCTC quý 3/2012 với doanh thu thuần tăng 25% so cùng kỳ, đạt 34,7 tỷ đồng, lãi ròng 7,2 tỷ, giảm 31%.

Quý III, doanh thu thuần của công ty tăng 25%, nhưng giá vốn tăng mạnh hơn 43% cho nên lợi nhuận gộp giảm 25% còn 5,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng giảm 8% so cùng kỳ, đạt 10 tỷ đồng, chi phí quản lý giảm 19%. Tổng kết lại, SZL lãi ròng 7,2 tỷ đồng, giảm 31% so cùng kỳ trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 31%, lãi ròng giảm 33% so cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 23,9 tỷ đồng. 


Theo - HOSE/VietstockKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 76,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 57,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,6 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,0 +0,2 (0,8%) 1,97,2
HSX12,2 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX566.231,1 +566.227,8 (17.263.042,4%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (333.763,4%) 0,232,7
HNX16,3 +0,1 (0,6%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.299,0 (634.575,4%) 3,44,9
HSX336.199,8 +336.183,7 (2.088.097,8%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược