SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HSX)

Giải trình KQKD: Sau kiểm toán lợi nhuận SZL giảm 9,12%

CTCP Sonedazi Long Thành (SZL) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm soát xét giảm gần 2 tỷ đồng so với trước soát xét.

Cụ thể, trước soát xét lợi nhuận của SZL đạt 18, 37 tỷ đồng, nhưng sau soát xét con số này giảm xuống còn 16,7 tỷ đồng.

SZL cho rằng, nguyên nhân giảm chủ yếu là do bổ sung chi phí thuê đất tại KCN Châu Đức.

Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế quý II giảm 42,72% tương đương mức giảm gần 8 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu tài chính giảm do lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm.


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 76,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 57,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược