SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HSX)

SZL: Tình hình quản trị 6 tháng đầu năm

CTCP Sonadezi Long Thành (SZL) báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm như sau:

Chi tiết trong file đính kèm tại đây 


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 76,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 57,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,7 -0,5 (-2,9%) -4,5-0,7
UPCOM23,9 -0,1 (-0,4%) 1,97,2
HSX11,9 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX575.078,4 +575.075,1 (17.321.539,5%) 0,311,7
HSX796.262,4 +796.259,2 (24.350.433,0%) 0,232,7
HNX39,0 -1,2 (-3,0%) 2,43,5
HNX0,0 -14,8 (-100,0%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.894,6 (423.035,6%) 3,44,9
HSX79.626,4 +79.609,9 (482.484,2%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược