SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HSX)

SZL: Trả cổ tức đợt 2/2011

Sở GDCK Tp.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8% của CTCP Sonadezi Long Thành (SZL).

Ngày giao dịch không hưởng quyền:      20/06/2012

Ngày đăng ký cuối cùng:                     22/06/2012

Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 02 năm 2011 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thực hiện: 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu)

Thời gian thanh toán: 02/07/2012

 


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 76,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 57,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX24,7 +2,1 (9,3%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,0 (-100,0%) 1,97,2
HSX14,9 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX230.031,4 +230.028,2 (7.279.374,4%) 0,311,7
HSX291.962,9 +291.959,9 (9.635.639,6%) 0,232,7
HNX23,8 -0,9 (-3,6%) 2,43,5
HNX13,2 -0,1 (-0,8%) 10,01,1
HSX35.390,1 +35.324,7 (54.013,3%) 3,44,9
HSX778.567,8 +778.553,3 (5.369.333,3%) 0,348,0
HNX0,0 -10,2 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược