SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HSX)

SZL: Điều lệ sửa đổi

CTCP Sonedazi Long Thành (SZL) công bố bản điều lệ sửa đổi như sau:

Chi tiết trong file đính kèm tại đây


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 76,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 57,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX17,2 -1,5 (-8,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,2 +1,1 (4,6%) 1,97,2
HSX13,0 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX168.099,9 +168.096,4 (4.816.515,2%) 0,311,7
HSX17.694,8 +17.692,0 (631.855,4%) 0,232,7
HNX24,0 0,0 (0,0%) 2,43,5
HNX13,3 +0,1 (0,8%) 10,01,1
HSX17.695,4 +17.627,9 (26.115,4%) 3,44,9
HSX415.826,1 +415.808,2 (2.316.479,9%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược