SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HSX)

SZL: Báo cáo thường niên năm 2011

CTCP Sonadezi Long Thành (SZL) công bố báo cáo thường niên năm 2011 như sau:

Chi tiết trong file đính kèm tại đây


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 76,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 57,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX26,9 -0,1 (-0,4%) -4,5-0,7
UPCOM24,6 +0,6 (2,5%) 1,97,2
HSX13,9 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX61.931,6 +61.928,1 (1.769.372,9%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,3 (281.664,0%) 0,232,7
HNX0,0 -23,9 (-100,0%) 2,43,5
HNX10,7 0,0 (0,0%) 10,01,1
HSX486.605,5 +486.540,7 (750.834,4%) 3,44,9
HSX185.794,7 +185.778,3 (1.132.794,6%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược