SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HSX)

SZL: Quý I lợi nhuận tăng gần 11% so với cùng kỳ

Quý I Công ty phát sinh doanh thu hoạt động kinh doanh nhà đất tại các khu dân cư đã làm cho doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tổng doanh thu trong Quý I CTCP Sonadezi Long Thành (SZL) 28,76 tỷ đồng, tăng 35,45% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí giá vốn hàng bán tăng nên lợi nhuận gộp quay đầu giảm 18,5%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 10,8 tỷ đồng, tăng gần 61% đã kéo lợi nhuận sau thuế lên 7,9 tỷ đồng, tăng 10,73% sov ới Quý I/2011

 


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 76,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 57,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược