SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HSX)

SZL: Năm 2012 đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 20%

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của CTCP Sonedazi Long Thành (SZL) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với 50 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 20% so với thực hiện năm 2011.

Cụ thể, SZL đặt mục tiêu 160 tỷ đồng doanh thu và 50 tỷ đồng lợi nhuận. So với thực hiện năm 2011 doanh thu giảm 12% và lợi nhuận giảm 20%. Mức cổ tức chi trả dự kiến 15%.

Đại hội cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 18%, trong đó đã tạm ứng đợt 1 hơn 18 tỷ đồng. SZL sẽ chia cổ tức đợt còn lại hơn 14,5 tỷ đồng.

 


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 76,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 57,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược