SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HSX)

SZL: Lợi nhuận năm 2011 giảm 15 tỷ đồng sau kiểm toán

CTCP Sonadezi Long Thành (SZL) giải trình nguyên nhân khiến lợi nhuận năm 2011 sau kiểm toán giảm 15 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do: chi phí giá vốn hàng bán tăng 12,66 tỷ đồng do hạch toán trích trước tiền thuê đất KCN Long Thành trong năm 2011 theo yêu cầu của công ty kiểm toán.

Chi phí khác tăng 1,72 tỷ đồng do tăng tiền sử dụng đất KDC An Bình 2 theo yêu cầu của kiểm toán.

Thuế TNDN tăng 1,36 tỷ đồng do điều chỉnh theo yêu cầu của kiểm toán

Chi tiết giải trình

 


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 76,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 57,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược