SZL

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (HSX)

SZL: Lợi nhuân năm 2011 vượt kế hoạch năm

Năm 2011 SZL đạt 76 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 52% ké hoạch mà đại hội cổ đông đã thông qua.

CTCP Sonadezi Long Thành (SZL) công bố kết quả kinh doanh Quý IV/2011 với 59 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ và lợi nhuận gộp đạt 24,4 tỷ đồng, tăng 19,27%.

Trong Quý Công ty lãi ròng xấp xỉ 13 tỷ đồng từ mảng hoạt động tài chính, tăng mạnh so với 7 tỷ đồng đạt được ở Quý IV/2010.

Do đó, lợi nhuận sau thuế Quý IV của SZL có mức tăng trưởng 42,04% so với cùng kỳ khi đạt 25 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2011 SZL đạt 130,22 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt lần lượt là 76,02 tỷ đồng và 60,87 tỷ đồng đều tăng nhẹ so với 2010.

So với kế hoạch năm 2011, doanh thu hoàn thành 83% và lợi nhuận trước thuế (76 tỷ đồng) vượt 52%.


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 180,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 76,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 57,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược