SVI

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (HSX)

Giao dịch nội bộ: SVI – Thành viên BKS đã bán 1.000 CP

Do chưa phù hợp về giá nên ông Nguyễn Văn Toan – Thành viên BKS của SVI đã không bán hết 2.000 CP như đã đăng ký.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Toan

Mã chứng khoán: SVI

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 60.189 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000 CP

Số lượng CP đã bán: 1.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 59.189 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Kinh doanh

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/1/2013 đến ngày 16/2/2013.

Lý do không giao dịch  hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 602,25 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,04 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,03 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,1 -0,9 (-9,0%) 1,74,2
HNX14,5 +0,8 (5,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -70,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -18,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược