SVI

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (HSX)

Giao dịch nội bộ: SVI – Thành viên BKS đăng ký bán 19.000 CP

Nếu thành công, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn Toan – Thành viên BKS của SVI nắm giữ sau giao dịch giảm xuống còn 40.189 CP.

 

 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Toan
 
Mã chứng khoán: SVI
 
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 59.189 CP
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 19.000 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40.189 CP
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Kinh doanh
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
 
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 25/2/2013 đến ngày 26/3/2013.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 602,25 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,04 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,03 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,1 -0,9 (-9,0%) 1,74,2
HNX14,5 +0,8 (5,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -70,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -18,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược