SVI

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (HSX)

Kết quả kinh doanh: SVI báo lãi xấp xỉ 13 tỷ đồng trong quý IV

So với cùng kỳ năm 2011 lợi nhuận của SVI giảm 12,9%.

CTCP Bao bì Biên Hòa (SVI) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2012 với 247,82 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trên 13% so với cùng kỳ và lợi nhuận gộp cũng có mức tăng tương đương khi đạt 33,08 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính chỉ bằng 1/2 trong khi chi phí hoạt động phải trả đều cao hơn là những yếu tố kéo lợi nhuận ròng quý IV của SVI giảm khi đạt 13 tỷ đồng.

Mặc dù quý IV lợi nhuận giảm nhưng tựu chung cả năm 2012 lợi nhuận sau thuế của SVI vẫn tăng 12,4% khi đạt 60,54 tỷ đồng.

Theo giải trình của SVI, nguyên nhân lợi nhuận quý IV giảm là do chi phí khấu hao tăng do chi nhánh của Công ty đã đi vào hoạt động và phải trích khấu hao trong khi hiệu quả hoạt động chưa phá huy hiệu quả.

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV/2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 602,25 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,04 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,03 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,1 -0,9 (-9,0%) 1,74,2
HNX14,5 +0,8 (5,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -70,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -18,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược