SVI

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (HSX)

Công bố thông tin: SVI báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Bao bì Biên Hòa (SVI) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, năm 2012 công ty đã diễn ra 07 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 42 nghị quyết.

Về giao dịch cổ phiếu: Bà Phạm Thị Trang – mẹ ông Trần Trang Bình – Thành viên HĐQT đã bán 42.606 cổ phiếu và ông Nguyễn Văn Toan – Thành viên BKS đã bán 28.000 CP; ông Hàng Xuân – Thành viên HĐQT bán 190.000 CP.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012 của SVI.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 602,25 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,04 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,03 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,1 -0,9 (-9,0%) 1,74,2
HNX14,5 +0,8 (5,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -70,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -18,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược