SVI

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (HSX)

Công bố thông tin: SVI dự kiến trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền mặt

Trước đó, vào 9/8/2012, SVI đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10% bằng tiền.

Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa ( SVI) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị quý III/2012.

Theo đó, Hội đồng quản trị SVI thông qua việc tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền đợt 2 năm 2012. Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền đợt 1. Trước đó, Đại hội cổ đông SVI thông qua kế hoạch trả cổ tức tối thiểu 15%.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị công ty đặt kế hoạch doanh thu 200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11 tỷ đồng vào quý IV.

9 tháng, công ty đã đạt doanh thu 603,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 51,67 tỷ đồng, gần bằng 94% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 


Theo - HOSE/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 602,25 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,04 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,03 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,1 -0,9 (-9,0%) 1,74,2
HNX14,5 +0,8 (5,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -70,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -18,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược