SVI

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (HSX)

Kết quả kinh doanh: Bao bì Biên Hòa lãi 14,6 tỷ đồng trong quý III

Lũy kế 9 tháng SVI lãi 47,55 tỷ đồng, tăng 22% so với 9 tháng năm 2011.

CTCP Bao bì Biên Hòa (SVI) công bố kết quả kinh doanh quý III/2012 với 221,61 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17,87% so với cùng kỳ và lợi nhuận gộp lãi 29,83 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính và các chi phí hoạt động không có biến động lớn so với cùng kỳ nên công ty lãi sau thuế 14,62 tỷ đồng tương đương mức lợi nhuận đạt được trong quý III/2011.

Lũy kế 9 tháng cả doanh thu và lợi nhuận của SVI đều tăng so với 9 tháng năm 2011 khi đạt lần lượt 603,92 tỷ đồng và 47,55 tỷ đồng. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 602,25 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,04 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,03 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,1 -0,9 (-9,0%) 1,74,2
HNX14,5 +0,8 (5,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -70,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -18,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược