SVI

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (HSX)

Vi phạm CBTT: SVI- Thành viên BKS không báo cáo kết quả giao dịch

Sở GDCK tp.HCM cho biết, Thành viên BKS của Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI) không báo cáo kết quả giao dịch.

 Cụ thể, ông Nguyễn Văn Toan là Thành viên Ban kiểm soát SVI đã báo cáo kết quả giao dịch ngày 25/09/2012 chậm trễ so với quy định.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 602,25 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 44,04 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,03 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,1 -0,9 (-9,0%) 1,74,2
HNX14,5 +0,8 (5,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -70,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -18,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược