STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

Công bố thông tin: STP - 15/4 tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

CTCP CN Thương Mại Sông Đà thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Thời gian bắt đầu tổ chức Đại hội: 7h30 ngày 15/4/2013

Trong trường hợp ĐHCĐ không thành, STP dự kiến:

  • Cuộc họp ĐHCĐ lần 2: 7h30 ngày 20/4/2013
  • Cuộc họp lần 3: 7h30 ngày 27/4/2013

Địa điểm: Hội trường Công ty Phường Yên nghĩa - Quận Hà Đông - HN


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX17,0 +0,3 (1,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -13,3 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX46,3 +4,2 (10,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -16,1 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 3,54,3
HNX30,5 +0,7 (2,3%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược