STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

Kết quả kinh doanh: STP - Báo cáo tài chính Quý 4/2012 Hợp nhất

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2012

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2012

Giải trình chênh lệch BCTC Quý 4/2012

Kết quả kinh doanh: STP - Báo cáo tài chính Quý 4/2012 Hợp nhấtSTP

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -42,1 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 3,54,3
HNX28,8 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược