STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

Kết quả kinh doanh: STP - Báo cáo tài chính Quý 4/2012 Hợp nhất

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2012

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2012

Giải trình chênh lệch BCTC Quý 4/2012

Kết quả kinh doanh: STP - Báo cáo tài chính Quý 4/2012 Hợp nhấtSTP

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 1,74,2
HNX12,9 +1,1 (9,3%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM20,6 -3,2 (-13,4%) 6,12,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM12,5 +1,6 (14,7%) 3,54,3
HNX32,5 -0,5 (-1,5%) 4,03,6
12

C