STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

Công bố thông tin: STP báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) Báo cáo quản trị công ty năm 2012.

Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 05 lần và Ban hành 403 Nghị Quyết liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGĐ triển khai nhiệm vụ.

Không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ.

Báo cáo quản trị chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX17,0 +0,3 (1,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -13,3 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX46,3 +4,2 (10,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -16,1 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 3,54,3
HNX30,5 +0,7 (2,3%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược