STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

Kết quả kinh doanh: STP ước đạt 15 tỷ đồng lợi nhuận năm 2012

Hiện công ty đang tập hợp số liệu làm báo cáo tài chính năm 2012 và lợi nhuận ước đạt khoảng 15 tỷ đồng, hoàn thành trên 50% mức lợi nhuận đã được Đại hội cổ đông thông qua (công ty đặt kế hoạch 29,5 tỷ đồng).

Lãnh đạo Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà ( STP) cho biết, hiện công ty đang tập hợp số liệu làm báo cáo tài chính năm 2012 và lợi nhuận ước đạt khoảng 15 tỷ đồng, hoàn thành trên 50% mức lợi nhuận đã được Đại hội cổ đông thông qua (công ty đặt kế hoạch 29,5 tỷ đồng).

Trong năm qua, STP chú trọng hoạt động đầu tư và xây lắp. Đối với dự án Hạ tầng công nghiệp Chương Mỹ, công ty sẽ phấn đấu hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với diện tích 2,06 ha. Dự án này sẽ ghi nhận lợi nhuận trong năm 2013.

Về phương án tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 14 tỷ đồng, STP cho biết hiện công ty đang chờ Đại hội cổ đông tới đây thông qua. 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX17,0 +0,3 (1,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -13,3 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX46,3 +4,2 (10,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -16,1 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 3,54,3
HNX30,5 +0,7 (2,3%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược