STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

Kết quả kinh doanh: STP báo lãi 3,3 tỷ đồng trong quý II

6 tháng đầu năm 2012, STP lãi 7,8 tỷ đồng, giảm 13% cùng kỳ.

CTCP Công nghiệp thương mại Sông Đà (STP) thông báo kết quả kinh doanh quý II/2012 không mấy khả quan khi các chỉ tiêu đều sụt giảm so với cùng kỳ 2011.

Cụ thể, quý II/2012 STP đạt 46,8 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, bằng 54% so với quý II/2011; lợi nhuận sau thuế đạt 3,35 tỷ đồng, bằng 91,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 80,9 tỷ đồng, giảm 43,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 7,8 tỷ đồng, giảm 12,8% cùng kỳ.
 


Theo - HNX/ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX17,0 +0,3 (1,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -13,3 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX46,3 +4,2 (10,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -16,1 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 3,54,3
HNX30,5 +0,7 (2,3%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược