STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

STP: Giải trình LNST Quý 1/2012 chênh lệch so với cùng kỳ năm ngoái

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) vừa có công văn giải trình LNST Quý 1/2012 chênh lệch so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi tiết xem file đính kèm
Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -13,2 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX8,6 -0,9 (-9,5%) 1,43,6
UPCOM0,0 -32,8 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM11,9 +1,5 (14,4%) 3,54,3
HNX32,9 +0,7 (2,2%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược