STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

STP: Thông báo thay đổi số điện thoại

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) thông báo Thông báo thay đổi số điện thoại công ty.

1. Tổng Giám đốc Công ty: Ông Trần Đức Uyên
- Số điện thoại cũ:  04.33524160
 - Số điện thoại mới:  04.33521290 (máy lẻ 103)

2. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Vũ Thúy Quỳnh
- Số điện thoại cũ:  04.33516478
 - Số điện thoại mới:  04.33521290 (máy lẻ 115)


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -42,1 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 3,54,3
HNX28,8 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược