STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

STP: Hoàn nhập 2.8 tỷ đồng, lợi nhuận quý 1 vẫn giảm 16%

CTCP Công nghiệp TM Sông Đà (HNX: STP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2012 với lợi nhuận sau thuế đạt 4.4 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2011.

Doanh thu thuần của STP trong 3 tháng đầu năm giảm tới 40% so với cùng kỳ, đạt 34.3 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp là 4.3 tỷ đồng, chỉ bằng 52% cùng kỳ.

Trong kỳ công ty đã hoàn nhập 2.8 tỷ đồng từ dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn nên chi phí tài chính đạt âm 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi trừ các khoản chi phí khác, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty đạt lần lượt 5.7 tỷ đồng và 4.4 tỷ đồng, bằng 84% so với quý 1 năm trước.

Đơn vị tính: tỷ đồng


Theo - HNX/VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -13,2 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX8,6 -0,9 (-9,5%) 1,43,6
UPCOM0,0 -32,8 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM11,9 +1,5 (14,4%) 3,54,3
HNX32,9 +0,7 (2,2%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược