STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

STP: Trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 15%

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 15% của CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP).

1.     Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2012

 

2.     Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2012

 

3.     Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:

 

-         Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)

 

-         Thời gian thực hiện: 20/06/2012

 

-         Địa điểm thực hiện:

 

+      Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu từ ngày 20/06/2012 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

 

+      Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX15,0 -0,4 (-2,6%) 1,43,6
UPCOM0,0 -53,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM14,4 -2,5 (-14,8%) 2,04,8
UPCOM0,7 +0,1 (16,7%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX30,0 -0,5 (-1,6%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược