STP

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

STP: 18/5 chốt quyền trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 15%

Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà nhất trí thông qua việc trả cổ tức năm 2012, như sau:

1. Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt:

2. Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

3. Thời gian thực hiện chốt danh sách cổ đông: Ngày 18 tháng 05 năm 2012.

4. Thời gian trả cổ tức: Ngày 20 tháng 06 năm 2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 224,68 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -11,7 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -14,8 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX9,5 +0,8 (9,2%) 1,43,6
UPCOM0,0 -20,6 (-100,0%) 6,12,5
HNX17,9 +1,5 (9,1%) 2,26,4
UPCOM0,0 -12,5 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,5 -0,1 (-16,7%) 0,514,5
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 3,54,3
HNX32,0 -0,9 (-2,7%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược