STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Thay đổi nhân sự: STB bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông qua việc bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.

 

Sau khi bầu bổ sung, số lượng Thành viên HĐQT của STB gồm 10 thành viên.

Cùng ngày, STB cho biết đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Trần Xuân Huy kể từ ngày 16/3/2013.

STB sẽ trình Đại hội cổ đông trong phiên họp gần nhất.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược