STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Kết quả kinh doanh: Năm 2012, STB lãi hợp nhất 714 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) vừa công bố BCTC hợp nhất năm 2012, với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 714,43 tỷ đồng, giảm hơn 65,4% so với năm 2011, chủ yếu do các khoản trích lập dự phòng trong năm qua tăng mạnh.

 

Báo cáo của STB cho thấy, thu nhập lãi thuần của ngân hàng vẫn tăng 11,2% so với năm 2011, đạt 6.495,67 tỷ đồng. Lãi từ ngoại hối tăng 7,5% đạt 219,68 tỷ đồng. Một số hoạt động khác giảm và lỗ, như lãi từ dịch vụ giảm gần 39%, đạt 636,3 tỷ đồng; chứng khoán đầu tư lỗ 387 tỷ đồng, trong khi chứng khoán kinh doanh lãi nhẹ nhưng không đáng kể (3.59 tỷ đồng).
 
Chi phí hoạt động năm vừa qua của cả tập đoàn tăng đáng kể, với 14% lên gần 4.092 tỷ đồng qua đó kéo giảm lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro tín dụng gần 15%, đạt 2.702,57 tỷ đồng.
 
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng năm qua tăng mạnh, đến 238,4% với 1.336,47 tỷ đồng, cộng thêm chi phí thuế, lãi ròng của cổ đông công ty mẹ STB chỉ còn 714,43 tỷ đồng, giảm hơn 65,4% so với năm 2011.
 
Với lợi nhuận trước thuế 1.366 tỷ đồng, STB thực hiện được hơn 40% kế hoạch cả năm (3,400 tỷ đồng).
 
Riêng quý IV/2012, mặc dù thu nhập lãi thuần vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2011, nhưng các hoạt động kinh doanh khác gặp lỗ, cộng thêm chi phí hoạt động và chi phí dự phòng tăng đáng kể dẫn đến khoản lỗ 871 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên ngân hàng STB báo lỗ.
 
STB cho biết, nguyên nhân chủ yếu đến khoản lỗ nói trên là do ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, dự phòng chứng khoán và dự phòng phải thu khó đòi theo chỉ thị 06/CT-NHNN ngày 09/11/2012 về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước nhằm ghi nhận đầy đủ vào kết quả tài chính theo thực trạng hoạt động của năm 2012, qua đó tạo nền tảng phái triển an toàn và bền vững cho các năm tiếp theo.
 
Tình hình tài chính của STB tính đến cuối năm 2012 cho thấy, số dư tiền gửi khách hàng tại đạt 107.746 tỷ đồng, tăng 43,5% so với cuối năm 2011.
 
Bên cạnh đó, cho vay khách hàng của ngân hàng này đạt 96.334 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng tín dụng 19,61%. Trong đó, nợ xấu chiếm 1.825 tỷ đồng, tức khoảng 1,89% tổng dư nợ.
 

Theo - Vietstock/HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược