STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Giao dịch liên quan: STB – Anh Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán gần 60.000 CP

Em ông Trần Xuân Huy – Phó Chủ tịch HĐQT của STB đăng ký bán 59.436 CP kể từ ngày 20/2/2012

 

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Xuân Hiệp

Mã chứng khoán: STB

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 60.133 cp

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Trần Xuân Huy

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Anh ruột

Số lượng CP đăng ký bán: 59.436 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 697 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 20/2/2013 đến ngày 21/3/2013.

Giao dịch liên quan: STB – Anh Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán gần 60.000 CPSTB

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,4 0,0 (0,0%) 2,67,0
HSX230.031,7 +229.996,4 (651.547,9%) 2,20,0
HSX752.025,9 +751.997,8 (2.676.148,7%) 2,59,0
HSX176.947,3 +176.933,3 (1.259.311,7%) 2,36,9
HSX265.421,2 +265.382,4 (683.094,9%) 2,10,0
HSX424.673,5 +424.650,6 (1.850.329,3%) 3,24,3
HNX8,9 0,0 (0,0%) 0,415,0
HNX8,8 -0,1 (-1,1%) -2,0-3,3
HSX725.483,7 +725.471,0 (5.712.369,7%) 2,49,5
HSX123.863,3 +123.835,0 (437.579,6%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược