STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Giao dịch liên quan: STB – Anh Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán gần 60.000 CP

Em ông Trần Xuân Huy – Phó Chủ tịch HĐQT của STB đăng ký bán 59.436 CP kể từ ngày 20/2/2012

 

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Xuân Hiệp

Mã chứng khoán: STB

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 60.133 cp

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Trần Xuân Huy

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Anh ruột

Số lượng CP đăng ký bán: 59.436 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 697 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 20/2/2013 đến ngày 21/3/2013.

Giao dịch liên quan: STB – Anh Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán gần 60.000 CPSTB

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược