STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Kết quả kinh doanh: Năm 2012 STB chịu tổn thất từ SBS trên 1.500 tỷ đồng

Năm 2012, Ngân hàng Sacombank (STB) ước đạt 2,800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. So với kế hoạch 3,400 tỷ đồng đặt ra cho năm 2012, STB đã thực hiện được khoảng 80% kế hoạch.

Thông tin trên được ông Phạm Hữu Phú cho biết tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa Sacombank và Eximbank chiều 29/01.

Nhận xét về kết quả này, ông Phú cho biết đây cũng là nỗ lực lớn của STB khi Công ty Chứng khoán Sacombank (HOSE: SBS) bị lỗ trong năm 2012. Với vai trò là cổ đông lớn, STB cũng đã chia sẻ kết quả trên cùng SBS khi trích lập dự phòng và chịu tổn thất từ SBS tổng cộng trên 1,500 tỷ đồng. Theo kết luận của thanh tra, khoản thiệt hại trên có thể phân bổ trong hai năm nhưng STB đã thực hiện trích lập hết trong năm 2012. Do đó, lợi nhuận trong năm của STB mới chỉ đạt được 80% kế hoạch đề ra.

Trong tháng 01/2013, STB đã đạt lợi nhuận hơn 275 tỷ đồng. 


Theo - VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược