STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Công bố thông tin: STB báo cáo quản trị năm 2012

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, trong năm 2012 Ngân hàng đã tổ chức 05 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 41 nghị quyết.

Về giao dịch cổ phiếu: Có 17 giao dịch được thực hiện trong năm 2012.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012 của STB.
 


Theo - HSXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược