STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Giao dịch liên quan: Con ông Trầm Bê đăng ký bán 30 triệu cổ phiếu STB

Nếu thành công, số cổ phiếu con ông Trầm Bê – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) giảm xuống còn 18 triệu.

Tên người thực hiện giao dịch:Trần Trọng Ngân

Mã chứng khoán: STB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 48.000.000 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trầm Bê

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: con

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.000.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 1/2/2013 đến 2/3/2013.


Theo - HSXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX29,0 -0,1 (-0,3%) 2,67,0
HSX88.473,9 +88.441,2 (270.049,4%) 2,20,0
HSX185.794,8 +185.775,2 (950.256,8%) 2,59,0
HSX530.841,8 +530.825,8 (3.317.661,0%) 2,36,9
HSX734.331,2 +734.301,1 (2.439.538,5%) 2,10,0
UPCOM10,8 -0,2 (-1,8%) 1,30,0
HSX8.847,6 +8.827,0 (42.849,4%) 3,24,3
HNX8,2 -0,1 (-1,2%) 0,415,0
HNX7,1 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX35.389,6 +35.377,8 (301.087,7%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược