STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Giao dịch liên quan: Con ông Trầm Bê đăng ký bán 30 triệu cổ phiếu STB

Nếu thành công, số cổ phiếu con ông Trầm Bê – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) giảm xuống còn 18 triệu.

Tên người thực hiện giao dịch:Trần Trọng Ngân

Mã chứng khoán: STB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 48.000.000 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trầm Bê

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: con

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.000.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 1/2/2013 đến 2/3/2013.


Theo - HSXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,6 +0,4 (1,2%) 2,67,0
HSX415.826,2 +415.802,7 (1.769.373,1%) 2,20,0
HSX230.031,6 +230.009,0 (1.017.738,9%) 2,59,0
HSX265.420,9 +265.406,9 (1.895.763,9%) 2,36,9
HSX88.473,9 +88.440,5 (264.396,1%) 2,10,0
HSX504.299,7 +504.278,9 (2.424.418,0%) 3,24,3
HNX6,7 -0,1 (-1,5%) 0,415,0
HNX7,7 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX822.804,6 +822.794,1 (7.873.628,0%) 2,49,5
HSX53.084,4 +53.058,2 (202.512,3%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược