STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Giao dịch liên quan: Con ông Trầm Bê đăng ký bán 30 triệu cổ phiếu STB

Nếu thành công, số cổ phiếu con ông Trầm Bê – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) giảm xuống còn 18 triệu.

Tên người thực hiện giao dịch:Trần Trọng Ngân

Mã chứng khoán: STB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 48.000.000 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Trầm Bê

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: con

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.000.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 1/2/2013 đến 2/3/2013.


Theo - HSXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX27,6 -0,7 (-2,5%) 2,67,0
HSX336.200,0 +336.169,0 (1.084.416,1%) 2,20,0
HSX265.421,0 +265.399,0 (1.206.359,2%) 2,59,0
HSX362.741,9 +362.728,6 (2.717.067,8%) 2,36,9
HSX150.405,4 +150.375,4 (501.251,4%) 2,10,0
HSX380.436,7 +380.416,1 (1.851.173,4%) 3,24,3
HNX10,0 +0,2 (2,0%) 0,415,0
HNX7,4 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX681.246,8 +681.234,8 (5.676.957,0%) 2,49,5
HSX468.910,3 +468.884,6 (1.820.911,0%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược