STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Quyền lợi cổ đông: STB lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung xin ý kiến: Bẩu bổ sung Thành viên HĐQT.

Ngày 25/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 59/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã CK: STB) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2013

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2013

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung lấy ý kiến: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2011 – 2015 cần bầu cử bổ sung

Thời gian thực hiện : Từ ngày 25/02/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX29,5 -0,1 (-0,3%) 2,67,0
HSX53.084,5 +53.051,3 (159.793,1%) 2,20,0
HSX247.726,3 +247.704,7 (1.144.132,3%) 2,59,0
HSX176.947,3 +176.933,5 (1.277.498,1%) 2,36,9
HSX17.695,0 +17.665,5 (59.883,1%) 2,10,0
UPCOM9,8 +0,5 (5,4%) 1,30,0
HSX743.178,5 +743.157,2 (3.497.210,4%) 3,24,3
HNX9,8 -0,2 (-2,0%) 0,415,0
HNX7,5 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX70.779,0 +70.766,5 (566.132,0%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược