ST8

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HSX)

Quyền lợi cổ đông: ST8 – 18/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức dự kiến vào 09 giờ 00 phút ngày 18/04/2013 (nhằm ngày Thứ Năm).

 

Ngày 08/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 229/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Siêu Thanh (mã CK: ST8) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2013

Ngày đăng ký cuối cùng            : 20/03/2013

Lý do và mục đích                     : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian thực hiện                    : Dự kiến 09 giờ 00 phút ngày 18/04/2013 (nhằm ngày Thứ Năm)

Địa điểm thực hiện                    : Trụ sở chính Công ty cổ phần Siêu Thanh – A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP.HCM

Nội dung họp                            : Thông báo sau


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 666,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 53,80 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 39,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX26.542,3 +26.523,5 (141.082,3%) 3,04,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược