ST8

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HSX)

Giải trình KQKD: ST8 lãi hợp nhất quý IV tăng 38%

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2012 với 10,55 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

 

ST8 cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do lợi nhuận khác của công ty tăng 2,8 tỷ đồng từ những khoản hỗ trợ kinh doanh đã nhận được từ nhà cung cấp và khoản thu nhập từ thanh lý tài sản.

Giải trình KQKD: ST8 lãi hợp nhất quý IV tăng 38%ST8

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 666,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 53,80 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 39,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,7 0,0 (0,0%) 3,04,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược