ST8

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HSX)

Kết quả kinh doanh: ST8 báo lãi 8,7 tỷ đồng trong quý IV

Cả năm 2012 công ty lãi 39,23 tỷ đồng, tăng 14,2% so với 2011.

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8) công bố kết quả kinh doanh quý IV với doanh thu thuần không biến động so với quý IV/2011 khi đạt 76,93 tỷ đồng, lãi gộp đạt 32,55 tỷ đồng, tăng 8,9%.

Giảm trừ các khoản chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế quý IV Công ty đạt 8,7 tỷ đồng, giảm 8,17% so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2012 doanh thu ST8 đạt 255,63 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 2011 nhưng lợi nhuận sau thuế có mức tăng 14,2% khi đạt 39,23 tỷ đồng.

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV/2012 của ST8.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 666,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 53,80 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 39,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX26.542,3 +26.523,5 (141.082,3%) 3,04,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược