ST8

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HSX)

Kết quả kinh doanh: 9 tháng ST8 báo lãi 27,8 tỷ đồng

Ngày 6/12, ST8 sẽ thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2012 với tỷ lệ 20%; ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/11.

Công ty cổ phần Siêu Thanh ( ST8) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012.

Theo đó, quý III/2012, ST8 đạt doanh thu 157,5 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng, giảm 14,5%. Do cổ đông thiểu số chịu lỗ nên lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ ST8 vẫn đạt 9 tỷ đồng, tương đương năm trước.

Lũy kế 9 tháng, ST8 đạt doanh thu 362,8 tỷ đồng, giảm 34,4%. Lợi nhuận sau thuế đạt 28,4 tỷ đồng, tăng gần 7%. So với kế hoạch kinh doanh cả năm 2012, ST8 hoàn thành 41,4% kế hoạch doanh thu (875 tỷ đồng) và 59,3% kế hoạch (46,9 tỷ đồng).

Ngày 26/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức đợt 2 năm 2012 của ST8. Công ty dự kiến sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 20% bằng tiền vào ngày 6/12. Như vậy, tính từ đầu năm, ST8 sẽ tạm ứng cổ tức 30% năm 2012. 


Theo - HOSE/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 666,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 53,80 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 39,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX44.237,0 +44.220,0 (260.117,5%) 3,04,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược